Ursprungsserien Naïve

En serie skulpturer i transparent Fusat glas, monterade i smidesrack med enkel design. Serien är inspirerad av mänsklighetens förfäders kulturer och gudar.